Rekisteriseloste

1.7.2014

Ilmoitusvelvollisuus.fi -palvelun henkilötietojen rekisteröinnissä ja käsittelyssä noudatetaan Henkilötietolakia (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

ILVE OY
Y-tunnus: 2624244-6
PL 1205
00101 HELSINKI
Sähköposti: info@ilmoitusvelvollisuus.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Seppo Tillanen
PL 1205
00101 HELSINKI
Puhelin: 040 933 6776
Sähköposti: info@ilmoitusvelvollisuus.fi

3. Rekisterin nimi

Ilmoitusvelvollisuus.fi – palvelun asiakas- ja työntekijärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoito sekä asiakkaan viranomaisille lähettämien työntekijätietojen tallentaminen ja säilyttäminen. Henkilötietojen osittainen käsittely tapahtuu Lixani työajankirjaus- ja projektiseurannan sovelluksessa (www.lixani.com, Lixani Oy, Y-tunnus: 2335149-5) joka toimii yhteydessä ilmoitusvelvollisus.fi – palvelun kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia työntekijätietoja:

  • Etu- ja sukunimi, syntymäaika, suomalainen henkilötunnus, ulkomaalainen henkilötunnus, osoite kotimaassa, osoite ulkomailla, veronumero, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnantajan nimi ja Y-tunnus.
  • Tunnistustiedot: käyttäjätunnus ja salasana

Tietoja tallennetaan jotta työntekijätietoja voidaan tarvittaessa takautuvasti muuttaa ja lähettää verottajalle esimerkiksi korjausilmoituksena tai vastata viranomaisten mahdollisiin tiedusteluihin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat palvelun Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot sekä Verohallinnolta saadut veronumeron oikeellisuuden varmistavat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, pois lukien verottajan tietojärjestelmiä ja Lixani työajankirjaus- ja projektiseurannan sovellukselle (www.lixani.com, Lixani Oy, Y-tunnus: 2335149-5) joka toimii yhteydessä ilmoitusvelvollisus.fi –palvelun kanssa. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen ilmoitusvelvollisuus.fi – palvelun ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, pyydetään asiakkailta tähän etukäteen suostumus.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä on kuvattu. Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelussa ei käsitellä aineistoa manuaalisesti, kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa. Palveluun tallennetut tiedot tallentuvat suojatulle palvelimelle.