Tietosuojaseloste

1 JOHDANTO

Me ILVE Oy arvostamme tietosuojaanne ja turvaamme sitä tämän tietosuojakäytännön avulla. Tässä tietosuojakäytännössä kuvailemme, minkälaista tietoa saatamme kerätä teistä käyttäessänne meidän online-palvelua, jota välitämme internetissä toimivana palveluna osoitteessa www.selvitysvelvollisuus.fi ja www.ilmoitusvelvollisuus.fi (yhteisesti ”Palvelut”) sekä tietosuojakäytäntömme liittyen sellaisen tiedon keräämiseen, käyttämiseen, hallintaan, suojeluun, siirtämiseen ja luovuttamiseen.

Käyttämällä Palveluitamme hyväksytte, että tietojanne käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli ette hyväksy tätä tietosuojaselostetta ja alla mainittuja käytäntöjä, älkää kirjautuko ja/tai käyttäkö Palveluita.

Huomatkaa, että tämä tietosuojaseloste on rajoitettu siihen tietoon, jota keräämme Palveluiden käyttöönne liittyen. Emme vastaa kolmansien osapuolien toimista, heidän internetsivujensa tai palveluidensa sisällöstä, heille antamienne tiedon käytöstä tai mistään muistakaan tuotteista tai palveluista, joita he mahdollisesti tarjoavat.

Huomioikaa, että meidän lisäksemme myös kumppanimme, erityisesti LIXANI Oy (www.lixani.com), voi käsitellä henkilökohtaista tietoanne. Tämä kumppaniemme suorittama tiedon käsittely kuvaillaan tässä tietosuojakäytännössä sekä niissä kumppaniemme tietosuojakäytännöissä, joihin tässä tietosuojakäytännössä on viitattu.

Käyttämällä Palveluitamme annatte luvan siihen, että me mahdollisesti käsittelemme tietoanne EU:n alueella sen maan ulkopuolella, jossa itse asutte. Näin voi tapahtua, jos esimerkiksi palvelun järjestäjiemme tai analytiikkapalveluidemme palveluntarjoaja sijaitsee maanne ulkopuolella. Tällaisissa tapauksissa teemme toimia varmistaaksemme, että henkilökohtaisia tietojanne käsitellään lainmukaisesti ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli ette hyväksy tietojenne siirtämistä, pidättäytykää käyttämästä Palveluja.

Tämä tietosuojaseloste kattaa Suomen henkilötietolain 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen ja 24 §:n mukaisen informointivelvollisuuden vaatimukset. Tämän tietosuojaselosteen mukaisen henkilörekisterin nimenä on ”käyttäjärekisteri”.

2 MITÄ TIETOA KERÄÄMME

Palvelujen käytön yhteydessä saatamme kerätä sellaista henkilökohtaista tietoa, joka teidät saatetaan voida yksilöidä henkilönä. Edellä sanottua tietoa voidaan kerätä (i) mikäli annatte sellaista tietoa meille (esimerkiksi rekisteröitymällä Palveluun tai lähettämällä meille sähköpostitiedusteluja Palveluihin liittyen); tai (ii) Palveluiden käyttönne yhteydessä automatisoituja teknisiä menetelmiä hyödyntäen.

Voimme kerätä seuraavaa henkilötietoa teistä:

(i)               nimenne; 

(ii)             sähköpostiosoitteenne, puhelinnumeronne ja muut yhteystietonne;

(iii)            käyttäjänimenne tai mikä tahansa muu nimi, jota käytätte identifioidaksenne itsenne Palveluissa

(iv)            tietoa laitteista joita käytätte käyttääksenne Palveluita, kuten IP-osoite, ainutlaatuinen laitteen tunniste, mainonta-ID, käyttöjärjestelmä, selaintyyppi, yksityiskohtia laitteistosta tai mobiililaitteesta tai muita vastaavia teknisiä tietoja;

(v)             tietoa teidän Palveluidemme käytöstä, kuten milloin ja miten käytätte Palveluita ja ei-tarkka maantieteellinen sijaintinne perustuen laitteenne IP-osoitteeseen (tällöin meillä on lain mukaan oikeus käsitellä tätä tietoa);

(vi)            muuta henkilökohtaista tietoa, jota tarvitsemme auttaessamme teitä foorumeillamme ja asiakastukipalveluissamme tiedusteluissanne tai tukiasioissa; sekä

(vii)           Sijaintitietoja selainsovellusta ja/tai applikaatiota käytettäessä, ja käyttäjän annettua luvan käyttää GPS ja/tai mobiiliverkkopaikannustietoja.

3 MIHIN TIETOJA VOIDAAN KÄYTTÄÄ

Me saatamme käyttää kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

(i)               tarjotaksemme Palveluita ja/tai tietoa teille;

(ii)             kehittääksemme Palveluitamme;

(iii)            ollaksemme teihin yhteydessä; SEKÄ

(iv)            lähettääksemme teille uutislehden mikäli olette sellaisen tilanneet.

Suostumuksenne perusteella me ja valitut kumppanimme saatamme käyttää yhteystietojanne, kuten sähköpostiosoitettanne tiedottaaksemme teille tietoa ja suoramainontaa tuotteistamme ja palveluistamme.

Saatamme silloin tällöin lähettää teille push-ilmoituksia mobiilipalveluidemme kautta lähettääksemme teille päivityksiä, viestejä ja muita sellaisia Palveluita koskevia ilmoituksia, jotka saattavat olla teille tärkeitä. Voitte milloin tahansa jättäytyä pois tällaisen kommunikaatioiden vastaanottamisesta sulkemalla ne laitteenne asetuksista.

4 MITÄ TIETOA KUMPPANIMME KERÄÄVÄT JA MIKSI

Palvelumme on rakennettu käyttämällä mm. kehittyneitä tietokanta- ja internetsovelluksia. Käytämme AMAZON AWS palveluntarjoajaa palvelintoimittajana ja tämän EU/ETA alueella sijaitsevia palvelimia. Kerätty tekninen tieto lähetetään automaattisesti edellä mainituille yhteistyökumppaneillemme ja meillä ei ole mahdollisuutta kontrolloida sitä, miten yhteistyökumppanit käyttävät tietoa.

Käytämme analytiikkapalveluita ja muita työkaluja Palveluidemme yhteydessä, tarkkaillaksemme ja kerätäksemme tietoa käyttäjistä Palvelun sisällä. Nämä analytiikkapalvelut ja työkalut antavat meille mahdollisuuden kerätä tietoa teistä, kuten IP-osoitteenne tai muun identifioijan, käyttäjätietoja ja mieltymyksenne koskien Palveluitamme samoin kuin tietoa laitteenne ominaisuuksista. Tämän tiedon perusteella voimme luoda tilastoja, tarjota parempia palveluita asiakkaillemme ymmärtämällä mieltymyksenne, vastata paremmin kommentteihinne ja kysymyksiinne ja tarjota asiakaspalvelua, ratkaista ongelmia sekä analysoida ja edelleen kehittää Palveluitamme.

Tutustukaa huolella myös kumppaniemme tietosuojaselosteisiin, joista käy tarkemmin ilmi, miten yhteistyökumppanimme voivat kerätä käyttäjiemme tietoja.

·      Pyydämme tutustumaan Amazonin ”Privacy Policy”:n Amazonin verkkosivuilla.

Osa yhteistyökumppaneista voi antaa mahdollisuuden kieltää omien tietojen kerääminen kyseisen yhteistyökumppanin tietosuojaselosteen ohjeiden mukaisesti. Mikäli haluatte kuitenkin täysin varmistua, ettei yhteistyökumppanimme kerää tietojanne, tulee teidän lopettaa Palvelun käyttö.

Voitte myös valita jakavanne laitteenne tarkan sijainnin antamalla Palvelulle luvan päästä siihen käsiksi laitteenne GPS-toiminnon avulla. Mikäli ette halua jakaa laitteenne tarkkaa sijaintia, muuttakaa laitteenne asetukset niin, ettei laite salli Palvelun pääsevän käsiksi sijaintitietoihinne.

5 EVÄSTEET JA MUUT TEKNISET MENETELMÄT

Käytämme evästeitä, analytiikkapalveluita ja muita työkaluja (kuten Google Analytics) verkkosivujemme ja Palveluidemme, joiden avulla pystymme yksilöimään IP-osoitteenne tai muun identifioijan, käyttäjätietoa ja mieltymyksenne koskien palveluitamme sekä tietoa laitteenne ominaisuuksista. Tämän tiedon avulla pystymme luomaan tilastoja, tarjota parempaa palvelua asiakkaillemme ymmärtäessämme mieltymyksenne sekä analysoimaan ja edelleen kehittää Palveluitamme.

Tietyt Palveluidemme osat ja erityisesti verkkosivumme saattavat käyttää evästeitä ja muita teknisiä identifioijia (kuten clear gifs ja pixel tags). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka lähetetään ja varastoidaan laitteeseenne. Evästeiden ja muiden teknisten identifioijien avulla me ja kumppanimme voimme teknisesti parantaa käyttäjäkokemustanne ja kerätä erittelevää tietoa. Voitte poistaa evästeet laitteeltanne Palveluiden käytön jälkeen. Kytkiessänne evästeet pois päältä selaimessanne, on mahdollista, että jotkut Palveluidemme osat eivät toimi kunnolla. Huomioikaa myös, että evästeitä ja muita identifioijia saatetaan myös käyttää mainoksen kohdistamiseen teihin Palveluissamme sekä kolmannen osapuolen palveluissa (kuten Google tai Facebook).

6 ULKOISET LINKIT

Palvelumme saattavat sisältää linkkejä ulkopuolisille sivustoille ja linkkisisältöjä ulkopuolisista kolmannen osapuolen lähteistä. Huomioikaa, että tällaisten kolmansien osapuolten sivujen tai sisältöjen käyttäminen on kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöjen ja käyttöehtojen alaista toimintaa meidän omien ehtojemme sijasta, eikä meillä ole mahdollisuutta kontrolloida tällaisten sisältöjen luotettavuudesta.

7 TIETOJEN SIIRTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Saatamme siirtää tai luovuttaa henkilötietojanne ja ei-tarkan sijaintinne suostumuksenne perusteella yhteistyökumppaneillemme. Palvelun käyttöönotolla hyväksytyt ja annat suostumuksen tämän tietosuojaselosteen mukaisille henkilötietojen siirroille ja luovutuksille sekä hyväksyt, että henkilötietoja voidaan siirtää ja luovuttaa yhteistyökumppaneillemme tämän tietosuojaselosteen mukaisella tavalla. Lisäksi saatamme luovuttaa ja siirtää henkilötietojanne konsernimme sisällä tämän tietosuojaselosteen mukaisia tarpeita varten.

Saatamme myös luovuttaa ja siirtää henkilökohtaista tietoa jos laki, sääntely tai toimivaltainen viranomainen velvoittaa meidät siihen tai kohdatessamme poikkeuksellisia tilanteita, kuten väärinkäytön tai rikollisten toimien havainnointi tai ehkäiseminen.

Saatamme myös julkistaa yhdistettyä, anonyymia tai persoonatonta tietoa, mikäli sellainen tieto ei yksilöi teitä, eikä siis sisällä EU:ssa vallitsevan tulkinnan mukaan ns. henkilötietoja.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Suomen ja EU:n edellyttämää tietosuojalainsäädäntöä. Mikäli luovutamme tai siirrämme tietoja yhteistyökumppaneille, pyrimme varmistumaan lain vaatimalla tavalla, että henkilötietojen luovutukset ja siirrot tapahtuvat ainoastaan riittävän tietosuojatason maihin. Esimerkiksi yhdysvaltalaisille yhteistyökumppaneillemme luovutamme henkilötietoja ainoastaan, mikäli he kuuluvat EU:n ja USA:n väliseen Privacy Shield -järjestelmään tai ovat hyväksyneet EU:n mallilausekkeiden edellyttämät vaatimukset.

8 TIETOTURVA

Kaikki tietomme on suojattu yleisesti hyväksyttyjen teknisten standardien mukaisesti ja vaikkakaan mikään järjestelmä ei ole 100 % varma, teemme harkittuja toimia varmistaaksemme, ettei kukaan luvaton pääse tietoonne käsiksi. Saatamme käyttää kumppaneitamme ja alihankkijoitamme käsitelläksemme tietoa tämän tietosuojakäytännön mukaisesti ja tällaisissa tilanteissa toimimme varmistaaksemme, että tietonne pysyvät turvassa lainmukaisella tavalla.

9 ALLE 16-VUOTIAAT KÄYTTÄJÄT

Palvelu ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille (huom! joidenkin maiden ikärajat saattavat olla ankarammat). Emme tarkoituksella kerää henkilötietoja lapsilta, jotka eivät ole täyttäneet 16 vuotta tai täytä tietyn kohdemaan sallittua ikärajaa. Jos ikäsi on alle sallitun ikärajan, älä käytä Palvelua äläkä anna meille mitään henkilötietoja.

Jos olet ikärajan alittavan lapsen vanhempi ja tietoosi tulee, että lapsi on antanut henkilötietoja meille, ota meihin yhteyttä tässä tietosuojaselosteen ohjattuun osoitteeseen, jotta voimme poistaa ikärajan alittavan lapsen henkilötiedot Palvelusta.

10 OIKEUS TARKISTAA TIETONNE JA TIEDON KORJAAMINEN

Teillä on oikeus tarkistaa millaista henkilötietoa olemme keränneet teistä. Pyynnöstänne muutamme, poistamme tai täydennämme kaikkea virheellistä, tarpeetonta, vajanaista tai vanhentunutta tietoa. Voitte saada tietonne päivitetyksi, poistetuksi ja/tai tarkistetuksi ottamalla meihin yhteyttä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Teillä on myös oikeus kieltää itseenne kohdistuva suoramarkkinointi koskien Palveluamme.

Lisäksi uusi EU:n yleinen tietosuoja-asetus sovellettavaksi tullessaan voi antaa käyttäjille oikeuden siirtää häntä koskevat henkilötiedot teknisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.

11 TIEDON SÄILYTTÄMINEN

Lähtökohtana on, että säilytämme ja käytämme tietojanne niin kauan kuin on tarpeellista noudattaaksemme laillisia velvollisuuksiamme, ratkaistaksemme mahdollisia riitoja ja toimeenpannaksemme sopimuksemme.

Säilytämme tietoanne niin kauan kuin käyttäjätilinne on aktiivinen tai niin kauan kuin on tarpeellista pystyäksemme tarjoamaan teille Palveluita. Mikäli toivotte tilinne poistettavan tai pyydätte, ettemme enää käytä tietojanne tarjotaksemme teille Palveluita, ottakaa meihin yhteyttä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

12 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Saatamme tarkistaa ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin lähettämällä uuden version siitä käyttäjille, joten tarkistakaa se toistuvasti. Käyttäessänne Palveluita edelleen sen jälkeen, kun uusi versio on lähetetty käyttäjille, katsotaan jatkunut käyttönne muuttuneen tietosuojaselosteen hyväksymiseksi.

13 YHTEYSTIEDOT

Tiedosta vastaa Ilve Oy, jonka osoite on Hernetie 1, 01300 Vantaa, Suomi ja Y-tunnus 2624244-6. Mikäli teillä on mitään kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai tietojenne käsittelystä, olkaa yhteydessä meihin: privacy@lixani.com.