TiedonantovelvollisuusVelvollisuudet

Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus astui voimaan 1.7.2014. Laki vaatii että rakennusalan yritys tai rakennuspalveluita tilaava yritys ilmoittaa verottajalle kuukausittain urakkatiedot ja/tai työntekijätiedot.

Urakka- ja työntekijätietojen ilmoitussisältö


1. Tilaajan velvollisuudet

Urakkatiedot ilmoitettava verottajalle kuukausittain

Tilaajia ovat ilmoitusvelvollisuuden kannalta mm. rakennustyön tilaaja, isännöitsijä ja rakennuttaja. Rakennustyön tilaajalle työmaa on esim. uudiskohde- tai saneerauskohde kun taas isännöitsijöille työmaa on yleensä taloyhtiö. Tilaajan on ilmoitettava urakkatiedot verottajalle kuukausittain.

Palvelu tilaajalle2. Pääurakoitsijan velvollisuudet

Työntekijätiedot JA urakkatiedot ilmoitettava verottajalle kuukausittain

Pääurakoitsijoita ovat ilmoitusvelvollisuuden kannalta mm. päätoteuttaja, urakoitsija ja jopa sivu‐urakoitsija ja aina ilmoitusvelvollisuuden kannalta myös rakennuspalveluiden tilaaja. Jos ei tilaa, ei myöskään tarvitse ilmoittaa työntekijä- tai urakkatietoja.

Vain pääurakoitsija ilmoittaa työntekijätiedot keskitetysti työmaittain. Aliurakoitsijat ja niiden mahdolliset aliurakoitsijat ilmoittavat yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä pääurakoitsijalle, joka kokoaa ja toimittaa tiedot keskitetysti verohallintoon kuukausittain. Urakkatietojen osalta ilmoitusvelvollisia ovat rakennusalalla toimivat tilaajat. Pääurakoitsija toimii aina ilmoitusvelvollisuuden kannalta myös yleensä tilaajana, jolloin tämän on myös ilmoitettava oman urakkansa tiedot verohallinnolle kuukausittain.

Palvelu pääurakoitsijalle3. Aliurakoitsijan velvollisuudet

Urakkatiedot ilmoitettava verottajalle kuukausittain, mikäli omia aliurakoitsijoita ja yksittäisten urakoiden arvo on yli 15 000 €

Koska pääurakoitsija ilmoittaa työntekijätiedot keskitetysti työmaittain, aliurakoitsijat ja niiden mahdolliset aliurakoitsijat ilmoittavat yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä pääurakoitsijan valitsemalla tavalla pääurakoitsijalle, joka kokoaa ja toimittaa tiedot keskitetysti verohallintoon kuukausittain.

Koska urakkatietojen osalta ilmoitusvelvollisia ovat rakennusalalla toimivat tilaajat, myös aliurakoitsijat jotka käyttävät omia aliurakoitsijoitaan joutuvat ilmoittamaan oman urakkansa tiedot verohallinnolle kuukausittain.

Palvelu aliurakoitsijalle

Urakka- ja työntekijätietojen ilmoitussisältö1. Urakkatiedot

Ilmoitettavat urakkatiedot:

 1. Työmaatiedot
 2. Toimeksiannon laji
 3. Urakan tiedot:
  - Laskutettu määrä ilmoitusjakson aikana
  - Sopimuksen mukainen urakkasumma kokonaisuudessaan
  - Käännetyn verovelvollisuuden soveltaminen
  - Sopimuksen mukainen urakan alkupäivämäärä
  - Sopimuksen mukainen urakan loppupäivämäärä (arvioitu valmistumispäivä)
 4. Vuokratyönteettäjän antama tieto vuokratyövoiman käytön aloituksesta

Tiedot annettava viimeistään kohdekautta seuraavan toisen kk:n 5. päivänä.
Lisätietoja verotusmenettelylaissa 1995/1558 kohdassa 15c §.2. Työntekijätiedot

Ilmoitettavat työntekijätiedot:

 1. Päätoteuttajan tunnistetiedot
 2. Työnantajan / vuokratyönteettäjän tiedot
 3. Työmaatiedot
 4. Työntekijän tiedot:
  - Työntekijän tunnistetiedot
  - Työntekijän osoitetiedot
 5. Työsuhteen tiedot

Tiedot annettava viimeistään kohdekautta seuraavan toisen kk:n 5. päivänä.
Lisätietoja verotusmenettelylaissa 1995/1558 kohdassa 15b §.